The most important part of the final delivery is that you, the customer, is satisfied. That’s what I work for here at DOSITO.Den viktigaste delen av slutleverensen är att du, kunden, är nöjd. Det är det jag jobbar mot här på DOSITO.